WONINGBOUW EN ZORG

Hier vindt u een selectie van onze ervaring met woningbouw- en zorgprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Het varieert van dorpsuitbreidingen, inbreidingsprojecten tot hoogbouw. Regelmatig zijn het projecten met gemengde doelgroepen of functies, zoals een combinatie met bedrijfsruimte of een gebouwde parkeervoorziening.

Een speciale vorm van wonen betreft de zorgprojecten, bijvoorbeeld woningen voor senioren, kleinschalige groepswoningen of verzorgingshuizen.