UW GEBIEDSONTWIKKELING

Welke potentie heeft mijn locatie? LUX adviseert bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. Door middel van een quick scan nemen wij uw locatie onder de loep. Wat speelt er in de omgeving? Welke functies en doelgroepen zijn kansrijk? Wat is het juridische kader? Wat is voor u van belang? Met deze input maken wij een volumestudie van mogelijke invullingen voor de locatie, waarbij de parkeeroplossing uiteraard niet wordt vergeten. De modellen worden voorzien van getallen, zodat u ze kunt gebruiken voor een grondexploitatieberekening. Indien gewenst kunnen wij deze berekening voor u verzorgen. Onze aanpak “tekenen en rekenen”. Bij hergebruik van bestaande gebouwen spelen dezelfde vragen. Daarbij staat het pand zelf natuurlijk centraal. Wij kijken naar de bouwtechnische staat, de constructie en de ruimtelijke mogelijkheden en ontwikkelen samen met u een gewenste, nieuwe bestemming voor het gebouw.

previous    next